Projekty Badawcze

Właściwości optyczne mikro- i nanostruktur dielektrycznych

Właściwości optyczne mikro- i nanostruktur dielektrycznych

Trójwymiarowa, dwufotonowa fotolitografia (Nanoscribe) pozwala nam szybko wytwarzać dielektryczne (polimerowe) struktury o charakterystycznych rozmiarach rzędu mikrometra. Poszukujemy geometrii, które w interesujący sposób oddziałują ze światłem - pozwalają zmieniać skład widmowy czy polaryzację. Oprócz części eksperymentalnej mamy dostęp do zaawansowanych technik modelowania numerycznego rozchodzenia się światła w takich strukturach. Na zdjęciu dyfrakcyjne filtry barwne o geometrii "lasu kolumn". 

Eksperymentalne i teoretyczne prace nad mikro- i nanostrukturami optycznymi prowadzimy, między innymi, w ramach dużego projektu badawczego SONATA BIS "Światło na rzadziej uczęszczanych ścieżkach - optyka trójwymiarowych struktur fotonicznych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2013-2017.

Mikro-robotyka i mikro-mechanika z ciekłokrystalicznymi elastomerami

Mikro-robotyka i mikro-mechanika z ciekłokrystalicznymi elastomerami

Ciekłokrystaliczne elastomery należą do tzw. inteligentnych materiałów (smart materials) - te którymi się zajmujemy mogą w odwracalny sposób zmieniać kształt pod wpływem oświetlania wiązką lasera. Topologia deformacji zależy od kształtu elementu oraz uporządkowania molekuł w sieci ciekłego kryształu. Poszukujemy metod wytwarzania aktywnych elementów w skali od pojedynczych milimetrów do dziesiątek mikronów do zastosowań w fotonice, mikrorobotyce czy układach mikroprzepływowych lab-on-chip. Na zdjęciu naturalnej wielkości robot-nartnik z elastomerowym mięśniem.

Eksperymentalne prace nad zastosowaniami ciekłokrystalicznych elastomerów do wytwarzania mikro- i nanostruktur optycznych prowadzimy, między innymi, w ramach dużego projektu badawczego SONATA BIS "Światło na rzadziej uczęszczanych ścieżkach - optyka trójwymiarowych struktur fotonicznych" finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w latach 2013-2017.

Trójwymiarowe komponenty mikromechaniczne

Trójwymiarowe komponenty mikromechaniczne

Przy pomocy trójwymiarowego druku w światłoutwardzalnej żywicy możemy wykonać prototypy elementów o rozmiarach dziesiątek mikronów. Jednym z zastosowań są narzędzia do wielowiązkowej, holograficznej pęsety optycznej. Pozwalają one badać własności mechaniczne w mikroskali, np. sztywność błon komórkowych. Na zdjęciu "tarany" do pęsety optycznej; pojedyncza kulka ma średnicę 8 mikrometrów.

Fizyka i technologia laserów femtosekundowych

Fizyka i technologia laserów femtosekundowych

Od długiego czasu rozwijamy techniki wytwarzania, pomiarów i manipulowania ultrakrótkimi, femtosekundowymi impulsami światła. Projektujemy i budujemy od podstaw lasery z ośrodkami krystalicznymi (np. Yb:KYW) i światłowodowe. Skonstruowaliśmy wiele unikalnych układów do charakteryzacji impulsów femtosekundowych. Na zdjęciu pierwszy na świecie laser Yb:KYW o częstości repetycji 1 GHz.

Inżynieria opto-elektroniczna

Inżynieria opto-elektroniczna

W współpracy z wiodącymi firmami z branży optycznej z Europy rozwijamy układy do diagnostyki i przetwarzania częstości impulsów laserowych. Projektujemy i konstruujemy złożone układy łączące optykę, elektronikę i mechanikę. Na zdjęciu układ do interferomerii spektralnej (SPIDER) zbudowany we współpracy z Universytetem w Oxfordzie.

do góry