Ludzie

Piotr Wasylczyk

Piotr Wasylczyk – szef PNaFu – ukończył studia magisterskie (1999) i doktoranckie (2004) w zakresie fizyki laserów i optyki nieliniowej (zajmował się propagacją laserowych umpulsów femtoekundowych w dielektrykach) na Wydziale Fizyki UW. Jako postdoc spędził w sumie ponad dwa lata na Uniwersytecie w Oksfordzie (pracował przy eksperymentach z koherentnej kontroli w cząsteczkach i optyki kwantowej) i w laboratorium LENS we Florencji (badał ciekłokrystaliczne elastomery i ich zastosowania w mikromechanice). Interesuje się wytwarzaniem i pomiarami ultraktrótkich impulsów światła, fizyką i technologią laserów, optyką nieliniową, mikrorobotyką. W 2010 roku został szefem nowoutworzonej Pracowni Nanostruktur Fotonicznych na Wydziale Fizyki UW.

Michał Nawrot

Michał kontynuuje prace nad nowymi metodami wytwarzania nano- i mikro-struktur przy pomocy laserowej fotolitografii 3D.

Łukasz Zinkiewicz

Po ukończeniu pracy magisterskiej z dynamiki laserów femtosekundowych, Łukasz zajmuje się wytwarzaniem i pomiarami parametrów struktur optycznych o niezwykłych właściwościach.

Mikołaj Rogóż

Mikołaj zajmuje się projektowaniem i budowaniem zasilanych światłem mikro-robotów oraz innych struktur zmieniających kształt po oświetleniu. Opracowuje nowe metody wytwarzania elementów z "inteligentnych" ciekłokrystalicznych polimerów.

do góry