Ludzie

Piotr Wasylczyk

Piotr Wasylczyk – szef PNaFu – ukończył studia magisterskie (1999) i doktoranckie (2004) w zakresie fizyki laserów i optyki nieliniowej (zajmował się propagacją laserowych umpulsów femtoekundowych w dielektrykach) na Wydziale Fizyki UW. Jako postdoc spędził w sumie ponad dwa lata na Uniwersytecie w Oksfordzie (pracował przy eksperymentach z koherentnej kontroli w cząsteczkach i optyki kwantowej) i w laboratorium LENS we Florencji (badał ciekłokrystaliczne elastomery i ich zastosowania w mikromechanice). Interesuje się wytwarzaniem i pomiarami ultraktrótkich impulsów światła, fizyką i technologią laserów, optyką nieliniową, mikrorobotyką. W 2010 roku został szefem nowoutworzonej Pracowni Nanostruktur Fotonicznych na Wydziale Fizyki UW.

Michał Nawrot

Łukasz Zinkiewicz

do góry