Finansowanie

Pracownia Nanostruktur Fotonicznych została wyposażona dzięki środkom w projektu "Fizyka u podstaw nowych technologii - rozwój infrastruktury badawczej na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego".

Celem projektu jest zwiększenie roli nauki w gospodarce poprzez umożliwienie realizacji badań naukowych i prac rozwojowych na Wydziale Fizyki UW. Program badawczy, który realizowany będzie przez Wydział Fizyki ukierunkowany zostanie przede wszystkim na wykorzystanie w gospodarce opracowanych nowych technologii i nowoczesnych materiałów. Powstałe w wyniku realizacji Pracownie umożliwią prowadzenie prac badawczych z zakresu wytwarzania, poznania i modelowania właściwości obiektów nano- i subnanometrycznych, stanowiących obecnie najbardziej aktualny temat badawczy nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych i technicznych.

Wyniki badań wykorzystywane będą w takich obszarach jak: elektronika, optoelektronika, fotonika, spintronika, telekomunikacja, technologia chemiczna, diagnostyka medyczna i leczenie.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

do góry